Strona główna / Poradnik / Geodezyjna mapa do celów projektowych
pomiary geodezyjne

Mapy geodezyjne do celów projektowych – krótki poradnik

Mapy do celów projektowych to najczęściej zamawiane u geodety usługi. Mapy geodezyjne tego typu służą do naniesienia przez projektanta obrazu całej inwestycji. Znajdą się więc na nich docelowo wszystkie elementy budowy – budynki, przyłącza wodne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne i inne.

Mapa do celów projektowych zazwyczaj sporządzana jest w skali 1:500 lub 1:1000. Celem jej sporządzenia jest weryfikacja ewidencji gruntów zgodnie ze stanem faktycznym. To więc mapa ewidencyjna z publicznego rejestru (ewidencja gruntów i budynków) uaktualniona zgodnie z pomiarami wykonanymi przez geodetę w terenie. Jej posiadanie jest wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę. Zwykle wykonuje się dwie wersje – „analogową” na folii, jakiej wymaga oficjalna dokumentacja geodezyjna oraz cyfrową, na której pracuje architekt. Dla indywidualnych zleceń tworzymy mapę 3D. Mapy geodezyjne w wersji cyfrowej przekazujemy w popularnych formatach DWG, DXF, DGN.

Mapy sytuacyjno-wysokościowe

Mapa sytuacyjno-wysokościowa różni się od mapy zasadniczej tym, że zawarte są w niej bardziej szczegółowe i aktualne informacje, dotyczące przestrzennego rozmieszczenia elementów ewidencji budynków i gruntów oraz tzw. obiektów ogólnogeograficznych. Jej sporządzenie zleca się bezpośrednio przed rozpoczęciem prac projektowych. W mapach sytuacyjno-wysokościowych umieszcza się również informacje o naziemnych, podziemnych i nadziemnych sieciach zbrojeniowych.

Chętnie wykonamy dla Państwa różnego rodzaju mapy geodezyjne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu map zasadniczych oraz map sytuacyjno-wysokościowych. W celu ustalenia szczegółów współpracy oraz ceny zapraszamy do kontaktu z naszym biurem geodezyjnym.

Kontakt

lokalizacja Siedziba firmy
81-173 Gdynia,
Benisławskiego 17c/8
lokalizacja Biuro
81-188 Gdynia
Unruga 36/11
telefon Telefon: 502 043 109
E-mail: jciszelski@wp.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ofertę i kontaktu
telefonicznego bądź drogą mailową. Chętnie udzielimy
odpowiedzi na postawione pytania.

Formularz kontaktowy