Strona główna / Articles posted by admin-geonet

Realizacja wielu inwestycji budowlanych wymaga spełnienia różnych formalności i przygotowania szczegółowej dokumentacji. Jednym z jej elementów jest mapa ewidencyjna, dzięki której geodeci przygotowują inne mapy, np. do celów projektowych. Sprawdź, co powinna ona zawierać oraz gdzie można ją uzyskać!

Charakterystyka mapy ewidencyjnej

Mapa ewidencyjna jest dokumentem, który prezentuje m.in.:

  • przebieg granic nieruchomości gruntowych,
  • numery ewidencyjne działek,
  • opis i kontury użytków gruntowych,
  • usytuowanie budynków,
  • numery porządkowe budynków,
  • granice jednostek terytorialnego podziału państwa,
  • nazwy ulic i oznaczenia dróg publicznych,
  • informacje porządkowe przewidziane odrębnymi przepisami.

Geodeta potrzebuje tej mapy do sporządzenia innych map. Jest ona dokumentem kartograficznym, który przygotowywany jest w różnych skalach – 1:500, 1:1000, 1:2000 bądź 1:5000. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu przybiera ona formę wydruku komputerowego, choć może mieć również postać elektroniczną. Jeśli potrzebujesz specjalistycznej mapy, skontaktuj się z nami. Wykonujemy mapy do celów projektowych w Gdyni i okolicach. Zapraszamy!

Gdzie uzyskuje się mapę ewidencyjną?

Mapa ewidencyjna jest sporządzana na podstawie ewidencji gruntów oraz budynków. Dane te znajdują się w zbiorze Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Dokument ten pozyskuje się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który funkcjonuje przy Starostwie Powiatowym. Jej uzyskanie wymaga złożenia odpowiedniego, pisemnego wniosku. Niezbędne jest również poniesienie stosownych opłat, określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Opłata skarbowa nie jest wysoka, wynosi zaledwie kilka złotych. Na wydanie mapy trzeba zwykle poczekać kilka dni.

Właściwe wytyczenie granic poszczególnych działek jest bardzo istotne. Wszelkie nieprawidłowości mogą bowiem spowodować pojawienie się sporów oraz konieczności zadośćuczynienia szkód. Skutki takie mogą wystąpić nawet wiele lat po zagospodarowaniu posesji. Pomiarów dokonuje geodeta, warto zwrócić uwagę, by miał w tej kwestii doświadczenie.

Najczęstsze przyczyny rozbieżności w przebiegu granic działek

W trakcie określania granic geodeci wykorzystują dane GPS. Wytyczają dzięki temu punkty graniczne, a na ich podstawie tworzona jest linia stanowiąca granicę działki. Do błędnych wyników prac może dojść w wyniku wadliwego funkcjonowania sprzętu, który czasem gubi zasięg oraz zniekształca uzyskiwane pomiary. Przypadki takie zachodzą np. na terenach zalesionych, w których trudno o silny sygnał GPS.

Wśród przyczyn nieprawidłowości warto również wymienić błędne pomiary wpisane do ksiąg wieczystych. Poprawienie ich wymaga skorzystania z profesjonalnych usług geodezyjnych, np. naszego biura w Gdyni. Specjaliści przeprowadzą ponowne pomiary i dostarczą aktualną dokumentację do starostwa powiatowego.

Wytyczenie granic działek może być przeprowadzone w niewłaściwy sposób z powodu ludzkiej złośliwości. Zdarzają się sytuacje, w których sąsiedzi ignorują wstawione wcześniej słupki graniczne i wznoszą płot poza granicami swoich posesji.

Błędy na mapach geodezyjnych i zmiany w projektach

Granice mogą być błędnie wytyczone, gdy inwestor najpierw wznosi budynki w zabudowie bliźniaczej, a dopiero potem przeprowadza podział działek. Jeśli architekt poinformuje, że dany budynek będzie oddalony od granicy działki o co najmniej 4 metry, geodeta nie musi weryfikować linii granicznej. Błędy mogą być również wynikiem zmian wprowadzonych w projekcie na etapie realizacji inwestycji.

(więcej…)

Geodeta często może kojarzyć się z osobą w odblaskowej kamizelce, z dziwnymi urządzeniami na poboczu drogi, albo gdzieś na łące lub polu. Skojarzenia te są prawidłowe. Najkrócej definiując geodetę, można by powiedzieć, że to ktoś, kto dzieli ziemię. Jest to bardzo odpowiedzialna praca, wymagająca precyzji i skupienia. Pytanie więc, jakie problemy mogą się pojawić w trakcie wykonywania pomiarów geodezyjnych? (więcej…)

Geodeta jest bardzo ważnym specjalistą, bo bez jego pomiarów nie może rozpocząć się żadna budowa. Tworzy też mapy geodezyjne i sprawozdania, niezbędne do realizacji inwestycji zgodnie z projektem i przepisami budowlanymi. Do wykonywania pracy potrzebuje wiedzy, doświadczenia i nowoczesnego sprzętu. Geodeta musi być bardzo dokładny. (więcej…)

 Pomiary objętości mas ziemnych dają możliwość w pierwszym etapie (przy pomiarze zerowym) sporządzenia przez inwestora (projektanta) wstępnego kosztorysu inwestycji drogowych i przemysłowych i mieszkaniowych. Współpraca z geodetą w trakcie trwania inwestycji pozwala na określenie rzeczywistej objętości mas ziemnych i zweryfikowanie kosztów wywozu lub przywozu materiałów niezbędnych do wykonania inwestycji. Pomiary te pozwalają także na określenie objętości żwirów, piasków, skał, ziemi, hałd węgla, soli, oraz różnicy wykop-nasyp. (więcej…)

Znak graniczny działki, czyli charakterystyczny prostopadłościenny kawałek kamienia o podstawie kwadratu z narysowanym krzyżykiem służy wskazania własności działek.  Są one ustawiane przy każdym punkcie załamania granicy, ich ilość zależy zatem od kształtu działki. Istnieją sytuacje, kiedy z jakichś powodów ustalone granice ulegają zatarciu. W jaki sposób wznowić punkty graniczne działki? (więcej…)

Scalanie gruntów polega na wydzielaniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych.  Ma na celu doprowadzenie do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo. Na czym dokładnie polega ten proces? (więcej…)

Geodeta to osoba, bez której niemożliwe jest rozpoczęcie budowy, a także jej odebranie do użytku. Jakie dokładnie są zadania takiego specjalisty oraz kiedy korzysta się z jego usług? Dlaczego jego rola jest tak kluczowa przy inwestycjach budowlanych? Serdecznie zachęcamy do lektury oraz dowiedzenia się więcej o tym zawodzie. (więcej…)

Kontakt

lokalizacja Siedziba firmy
81-173 Gdynia,
Benisławskiego 17c/8

lokalizacja Biuro
81-188 Gdynia
Unruga 36/11

telefon Telefon: 502 043 109
E-mail: jciszelski@wp.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ofertę i kontaktu
telefonicznego bądź drogą mailową. Chętnie udzielimy
odpowiedzi na postawione pytania.

Formularz kontaktowy