Strona główna / Poradnik / Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
pomiary geodezyjne

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – ewidencja budynków i gruntów

Zgodnie z prawem inwestor po zakończeniu budowy ma obowiązek zinwentaryzować budowle oraz wszystkie sieci i przyłącza, a także sporządzić odpowiednią dokumentację.

Ewidencja budynków i gruntów

Powykonawcza ewidencja budynków i gruntów sporządzona przez geodetę przybiera formę wykonanej na podstawie pomiarów w terenie mapy inwentaryzacyjnej dołączanej do zawiadomienia o zakończeniu budowy. To równocześnie ostatni etap prac, z jakim wiąże się kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.

W przypadku „uzbrojenia terenu” są to mapy geodezyjne pomiaru powykonawczego oraz szkice. W zależności od wymagań instytucji branżowych mogą to być także szkice i pliki z danymi numerycznymi. Dla inwentaryzacji nowo wybudowanych lub rozbudowanych budynków konieczne jest sporządzenie nie tylko mapy geodezyjnej, ale też karty budynku zawierającej dane o roku rozpoczęcia budowy, jej zakończenia, materiałach użytych do budowy, ilości kondygnacji czy powierzchni zabudowy. Dla terenów budowlanych (tych przeznaczonych w planie zagospodarowania na cele budowlane) należy wykonać zmianę użytku, jeśli nie była wcześniej wykonana.

Precyzyjnie wykonana powykonawcza dokumentacja geodezyjna to przyspieszenie procedur urzędowych i szybsze wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku. Powierzając nam realizację inwentaryzacji geodezyjnej macie Państwo pewność, że dopełnimy wszystkich formalności oraz dostarczymy wszystkie wymagane dokumenty z zakresu geodezji do odbioru budowy przyłączy, sieci i budowli.

Weryfikacja ewidencji gruntów

Starosta zobowiązany jest do przeprowadzania okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych. W jej trakcie sprawdza, czy znajdujące się w dokumentach geodezyjnych dane, są zgodne ze stanem faktycznym. Weryfikację należy przeprowadzić min. raz na dziesięć lat. Warto również wiedzieć, że powinna ona obejmować ok. dziesięć procent dokumentacji źródłowej.

Weryfikacja ewidencji gruntów pozwala na wykrycie wszelkich ewentualnych nieprawidłowości oraz ich korektę.

Kontakt

lokalizacja Siedziba firmy
81-173 Gdynia,
Benisławskiego 17c/8
lokalizacja Biuro
81-188 Gdynia
Unruga 36/11
telefon Telefon: 502 043 109
E-mail: jciszelski@wp.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ofertę i kontaktu
telefonicznego bądź drogą mailową. Chętnie udzielimy
odpowiedzi na postawione pytania.

Formularz kontaktowy