Strona główna / Blog / Czym są mapy ewidencyjne i kto je przygotowuje?

Realizacja wielu inwestycji budowlanych wymaga spełnienia różnych formalności i przygotowania szczegółowej dokumentacji. Jednym z jej elementów jest mapa ewidencyjna, dzięki której geodeci przygotowują inne mapy, np. do celów projektowych. Sprawdź, co powinna ona zawierać oraz gdzie można ją uzyskać!

Charakterystyka mapy ewidencyjnej

Mapa ewidencyjna jest dokumentem, który prezentuje m.in.:

  • przebieg granic nieruchomości gruntowych,
  • numery ewidencyjne działek,
  • opis i kontury użytków gruntowych,
  • usytuowanie budynków,
  • numery porządkowe budynków,
  • granice jednostek terytorialnego podziału państwa,
  • nazwy ulic i oznaczenia dróg publicznych,
  • informacje porządkowe przewidziane odrębnymi przepisami.

Geodeta potrzebuje tej mapy do sporządzenia innych map. Jest ona dokumentem kartograficznym, który przygotowywany jest w różnych skalach – 1:500, 1:1000, 1:2000 bądź 1:5000. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu przybiera ona formę wydruku komputerowego, choć może mieć również postać elektroniczną. Jeśli potrzebujesz specjalistycznej mapy, skontaktuj się z nami. Wykonujemy mapy do celów projektowych w Gdyni i okolicach. Zapraszamy!

Gdzie uzyskuje się mapę ewidencyjną?

Mapa ewidencyjna jest sporządzana na podstawie ewidencji gruntów oraz budynków. Dane te znajdują się w zbiorze Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Dokument ten pozyskuje się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który funkcjonuje przy Starostwie Powiatowym. Jej uzyskanie wymaga złożenia odpowiedniego, pisemnego wniosku. Niezbędne jest również poniesienie stosownych opłat, określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Opłata skarbowa nie jest wysoka, wynosi zaledwie kilka złotych. Na wydanie mapy trzeba zwykle poczekać kilka dni.

Kontakt

lokalizacja Siedziba firmy
81-173 Gdynia,
Benisławskiego 17c/8

lokalizacja Biuro
81-188 Gdynia
Unruga 36/11

telefon Telefon: 502 043 109
E-mail: jciszelski@wp.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ofertę i kontaktu
telefonicznego bądź drogą mailową. Chętnie udzielimy
odpowiedzi na postawione pytania.

Formularz kontaktowy