Strona główna / Blog / Czym są spowodowane rozbieżności w wytyczeniach działek?

Właściwe wytyczenie granic poszczególnych działek jest bardzo istotne. Wszelkie nieprawidłowości mogą bowiem spowodować pojawienie się sporów oraz konieczności zadośćuczynienia szkód. Skutki takie mogą wystąpić nawet wiele lat po zagospodarowaniu posesji. Pomiarów dokonuje geodeta, warto zwrócić uwagę, by miał w tej kwestii doświadczenie.

Najczęstsze przyczyny rozbieżności w przebiegu granic działek

W trakcie określania granic geodeci wykorzystują dane GPS. Wytyczają dzięki temu punkty graniczne, a na ich podstawie tworzona jest linia stanowiąca granicę działki. Do błędnych wyników prac może dojść w wyniku wadliwego funkcjonowania sprzętu, który czasem gubi zasięg oraz zniekształca uzyskiwane pomiary. Przypadki takie zachodzą np. na terenach zalesionych, w których trudno o silny sygnał GPS.

Wśród przyczyn nieprawidłowości warto również wymienić błędne pomiary wpisane do ksiąg wieczystych. Poprawienie ich wymaga skorzystania z profesjonalnych usług geodezyjnych, np. naszego biura w Gdyni. Specjaliści przeprowadzą ponowne pomiary i dostarczą aktualną dokumentację do starostwa powiatowego.

Wytyczenie granic działek może być przeprowadzone w niewłaściwy sposób z powodu ludzkiej złośliwości. Zdarzają się sytuacje, w których sąsiedzi ignorują wstawione wcześniej słupki graniczne i wznoszą płot poza granicami swoich posesji.

Błędy na mapach geodezyjnych i zmiany w projektach

Granice mogą być błędnie wytyczone, gdy inwestor najpierw wznosi budynki w zabudowie bliźniaczej, a dopiero potem przeprowadza podział działek. Jeśli architekt poinformuje, że dany budynek będzie oddalony od granicy działki o co najmniej 4 metry, geodeta nie musi weryfikować linii granicznej. Błędy mogą być również wynikiem zmian wprowadzonych w projekcie na etapie realizacji inwestycji.

Kontakt

lokalizacja Siedziba firmy
81-173 Gdynia,
Benisławskiego 17c/8

lokalizacja Biuro
81-188 Gdynia
Unruga 36/11

telefon Telefon: 502 043 109
E-mail: jciszelski@wp.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ofertę i kontaktu
telefonicznego bądź drogą mailową. Chętnie udzielimy
odpowiedzi na postawione pytania.

Formularz kontaktowy