Strona główna / Blog / Geodezyjne aspekty podziału nieruchomości współwłasnościowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nieruchomość może należeć do wielu osób, a charakter ich praw może być różny, w zależności od tego, w jaki sposób weszły one w jej posiadanie. Jeżeli w grę wchodzi kupno – działka lub budowla należy w określonych częściach do konkretnych osób. Nieco inaczej stanie się zwykle wówczas, gdy chodzi o dziedziczenie, darowiznę albo stwierdzenie zasiedzenia, ponieważ w takim przypadku mamy nierzadko do czynienia ze współwłasnością. Taki stan prawny często utrudnia zarządzanie mieniem i jego wykorzystywanie, stąd sporo osób jest zainteresowanych jego zmianą. Będzie to szczególnie ważne w przypadku nieruchomości gruntowych, przy których jedną z opcji będzie geodezyjny podział działki. W Gdyni sprawami tego rodzaju zajmuje się firma GEONET. Przekonajmy się, czym jest współwłasność i sprawdźmy, co się wiąże z jej zniesieniem.

Co trzeba wiedzieć o współwłasności?

Współwłasność oznacza, że osoby będące współposiadaczami danej rzeczy mają do niej takie same prawa i będą mogły czerpać z niej korzyści na jednakowych zasadach. Występuje ona jako współwłasność łączna pojawiająca się przy zawarciu związku małżeńskiego albo współwłasność ułamkowa. Pozwala ona na swobodne korzystanie z rzeczy w całości, a także wykonywanie czynności zwykłego zarządu, a więc m.in. regulowanie wymaganych opłat np. za energię czy podatek gruntowy, jak również dokonywanie niezbędnych konserwacji. Co ważne, każdy z posiadaczy może bez wiedzy i zgody pozostałych zbyć swój udział.

W jaki sposób można znieść współwłasność?

Współwłasność może zostać zniesiona na drodze porozumienia między współwłaścicielami i za sprawą umowy w postaci aktu notarialnego, albo dzięki skierowaniu sprawy do sądu. W takiej sytuacji w grę wchodzi przekazanie własności konkretnej osobie przy spłacie przez nią pozostałych, sprzedaż komornicza i rozdział środków między posiadaczy albo fizyczny podział na części. W przypadku nieruchomości odbywa się to przy pomocy geodety wytyczającego działki o odpowiedniej powierzchni.

Kontakt

lokalizacja Siedziba firmy
81-173 Gdynia,
Benisławskiego 17c/8

lokalizacja Biuro
81-188 Gdynia
Unruga 36/11

telefon Telefon: 502 043 109
E-mail: jciszelski@wp.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ofertę i kontaktu
telefonicznego bądź drogą mailową. Chętnie udzielimy
odpowiedzi na postawione pytania.

Formularz kontaktowy