Strona główna / Blog / Jak przebiega wytyczenie osi budynków i dlaczego jest to takie ważne?

Przygotowanie się do rozpoczęcia budowy domu lub budynku użytkowego to złożony i długotrwały proces, który realizuje się w następujących po sobie krokach. W ramach pierwszych zadań poprzedzających roboty ziemne niezbędne okaże się określenie położenia budowli w terenie przez tyczenie budynków oraz wytyczanie osi budynków. W Gdyni usługami tego rodzaju zajmuje się firma GEONET, oferująca pełne wsparcie dla inwestorów i wykonawców. Przekonajmy się, jak wygląda to w praktyce i sprawdźmy, jakie ma znaczenie.

Dlaczego tyczenie budynku jest ważne?

Wzniesienie budynku jest możliwe wyłącznie w miejscu określonym w dokumentacji projektowej, przy którego określaniu uwzględniono ustalenia znajdujące się w planie zagospodarowania przestrzennego lub wydanych warunkach zabudowy. Wiąże się to z koniecznością spełnienia wymogów dotyczących m.in. odległości od sąsiadującej zabudowy, granic działki czy istniejącej infrastruktury, a ponadto utrzymaniem linii zabudowy. Lokalizacja posadowienia budowli jest też ważna dla wyboru i przygotowania optymalnego fundamentowania czy prawidłowego rozmieszczenia elementów towarzyszących.

Co wiąże się z tyczeniem budynku?

Podczas tyczenia obiektów geodeta przenosi geometrię budynku na teren, wyznaczając jego punkty charakterystyczne, a zatem narożniki oraz miejsca przecinania się osi konstrukcyjnych ścian i innych głównych elementów konstrukcyjnych, które pozwolą na prawidłowe określenie położenia innych komponentów budynku. W grę wchodzą tu np. osie dla elewacji, będące umowną pionową linią wyznaczoną przez otwory okienne i drzwiowe. Równie istotne okażą się stałe punkty wysokościowe, tj. poziom „zero”, czyli usytuowanie wykończonej posadzki parteru. Poziom ten zaznaczany jest na nieprzemieszczalnym punkcie w terenie (np. drzewie czy elemencie ogrodzenia). Ponieważ w trakcie prac ziemnych drewniane kołki wbijane w ziemię zostaną usunięte, korzysta się ze znaków lokowanych poza obszarem wykopu. Mają one postać tzw. ław drutowych, nazywanych też „ławami ciesielskimi” i składają się ze słupków wbitych w ziemię z zamocowaną poziomą łączącą je deską.

Kontakt

lokalizacja Siedziba firmy
81-173 Gdynia,
Benisławskiego 17c/8

lokalizacja Biuro
81-188 Gdynia
Unruga 36/11

telefon Telefon: 502 043 109
E-mail: jciszelski@wp.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ofertę i kontaktu
telefonicznego bądź drogą mailową. Chętnie udzielimy
odpowiedzi na postawione pytania.

Formularz kontaktowy