Strona główna / Blog / Na czym polega geodezyjny monitoring obiektów budowlanych?

Realizacja planowanych inwestycji oraz prawidłowa eksploatacja powstałych już budowli różnego typu często wymaga prowadzenia geodezyjnego monitoringu obiektów budowlanych. W Gdyni usługi tego rodzaju oferuje GEONET, specjalizująca się w pracach geodezyjno-kartograficznych. Przekonajmy się, jakie jest znaczenie takich działań i sprawdźmy, kiedy będą one potrzebne.

Dlaczego monitoring geodezyjny może być potrzebny?

Podczas wznoszenia większości obiektów budowlanych niezależnie od tego, czy będą to budynki czy różnego rodzaju konstrukcje inżynierskie zakłada się, że będą one trwale związane z podłożem, dzięki odpowiedniemu posadowieniu przystosowanemu do panujących na konkretnym terenie warunków hydrogeologicznych, a ich konstrukcja i sposób wykonania zagwarantuje wymaganą żywotność i odporność na oddziaływania zewnętrzne. W rzeczywistości już podczas eksploatacji mogą się jednak pojawiać różne czynniki mające przebieg nieregularny i zmienną dynamikę, które w wyniku gwałtownych przemieszczeń gruntu, dużych drgań czy wibracji doprowadzą do ryzyka zmiany statyki bądź naruszenia stabilność poszczególnych elementów. Rozwiązaniem pozwalającym na wykrywanie i rejestrowanie takich procesów jest monitoring geodezyjny.

Czym jest monitoring geodezyjny?

Monitoring geodezyjny wiąże się z określaniem zależności geometrycznych między położeniem konkretnych punktów pomiarowych, będących skutkiem rozmaitych zjawisk zachodzących w przypadku danego obiektu. Pozwala on na stwierdzenie występowania zmian między informacjami znajdującymi się na projekcie a stanem faktycznym. Umożliwia też kontrolę dynamiki następujących zmian. Monitoring geodezyjny będzie użyteczny w przypadku wykonywania prac polegających na przygotowywaniu głębokich wykopów bądź drążeniu tuneli, a także weryfikacji stanu mostów, wiaduktów lub budynków.

Kontakt

lokalizacja Siedziba firmy
81-173 Gdynia,
Benisławskiego 17c/8

lokalizacja Biuro
81-188 Gdynia
Unruga 36/11

telefon Telefon: 502 043 109
E-mail: jciszelski@wp.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ofertę i kontaktu
telefonicznego bądź drogą mailową. Chętnie udzielimy
odpowiedzi na postawione pytania.

Formularz kontaktowy