Strona główna / Poradnik / Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Oferta - Geonet

Ewidencja budynków i gruntów – Geonet

Wykonujemy profesjonalną ewidencję budynków i gruntów, która jest niezbędna do rozpoczęcia prac budowlanych. Dysponujemy doświadczoną kadrą pracowniczą i nowoczesnym sprzętem. Zapraszamy!

Sporządzanie map inwentaryzacyjnych

Powykonawcza ewidencja gruntów i budynków sporządzona przez specjalistę przybiera formę mapy inwentaryzacyjnej dołączanej do zawiadomienia o zakończeniu budowy. To równocześnie ostatni etap prac, z jakim wiąże się obsługa inwestycji. W przypadku „uzbrojenia terenu” są to mapy pomiaru powykonawczego oraz szkice. W zależności od wymagań instytucji branżowych mogą to być także pliki z danymi numerycznymi.

Dla inwentaryzacji nowo wybudowanych lub rozbudowanych budynków konieczne jest sporządzenie karty budynku zawierającej dane o:

  • roku rozpoczęcia budowy,
  • roku zakończenia budowy,
  • materiałach użytych do budowy,
  • ilości kondygnacji,
  • powierzchni zabudowy.

Dla terenów budowlanych (tych przeznaczonych w planie zagospodarowania na cele budowlane) należy wykonać zmianę użytku, jeśli nie było to zrobione wcześniej.

Dlaczego warto?

Precyzyjnie przygotowana powykonawcza dokumentacja kartograficzna i geodezyjna to przyspieszenie procedur urzędowych i szybsze wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku. Powierzając nam realizację inwentaryzacji geodezyjnej macie Państwo pewność, że dopełnimy wszystkich formalności oraz dostarczymy wszystkie wymagane dokumenty z zakresu geodezji do odbioru budowy przyłączy, sieci i budowli.

Weryfikacja ewidencji gruntów

Starosta zobowiązany jest do przeprowadzania okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych. W jej trakcie sprawdza, czy dane znajdujące się w dokumentach, są zgodne ze stanem faktycznym. Weryfikację należy przeprowadzić minimum raz na dziesięć lat. Powinna obejmować ok. dziesięciu procent dokumentacji źródłowej. Weryfikacja ewidencji gruntów pozwala na wykrycie wszelkich ewentualnych nieprawidłowości oraz ich korektę.

Kontakt

lokalizacja Siedziba firmy
81-173 Gdynia,
Benisławskiego 17c/8
lokalizacja Biuro
81-188 Gdynia
Unruga 36/11
telefon Telefon: 502 043 109
E-mail: jciszelski@wp.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ofertę i kontaktu
telefonicznego bądź drogą mailową. Chętnie udzielimy
odpowiedzi na postawione pytania.

Formularz kontaktowy