Strona główna / Blog / Rola biura geodezyjnego w planowaniu i realizacji inwestycji budowlanych

Realizacja każdej inwestycji budowlanej wymaga dokładnego przygotowania jej dokumentacji oraz niezwykle skrupulatnego przestrzegania kolejnych kroków pozwalających na jej ukończenie. Wśród procedur koniecznych do uzyskania odpowiednich efektów na poszczególnych etapach robót szczególne znaczenie będzie miało właściwe zajęcie się kwestią kompleksowej obsługi geodezyjnej. W Gdyni podmiotem specjalizującym się w takich działaniach i mającym ogromne doświadczenie w tym obszarze jest firma GEONET, oferująca pełne wsparcie dla inwestora i wykonawców. Przekonajmy się, jakie aktywności ze strony geologów są niezbędne na etapie wstępnym, w czasie prowadzenia robót oraz już ich pomyślnym zakończeniu.

Co sprawia, że pomoc geodety jest konieczna?

Realizacja inwestycji budowlanej nie może kolidować z istniejącą zabudową czy przeszkadzać w funkcjonowaniu infrastruktury przesyłowej. Dla utrzymania ładu przestrzennego i poszanowania wszystkich regulacji prawnych niezbędne okaże się więc zadbanie o to, by prawidłowo zostały wyznaczone miejsca, gdzie w przyszłości mają się znaleźć wznoszone obiekty. Sporządzenie odpowiedniego opracowania geodezyjno-kartograficznego stanie się więc potrzebne już przy szukaniu właściwej lokalizacji i rozważaniu konkretnych działek. Wsparcie geodezyjne jest też konieczne przy powstawaniu dokumentacji projektowej. Jest ponadto kluczowe, gdy chodzi o tyczenie poszczególnych budynków, obiektów towarzyszących czy instalacji. Nie obejdzie się też bez nadzoru podczas wykonywania prac ziemnych, jak również po zakończeniu całości robót, kiedy potrzebna będzie obowiązkowa inwentaryzacja powykonawcza.

Jakie prace wchodzą w zakres kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji?

Podstawą do planowania inwestycji jest precyzyjne wskazanie granic działki, potrzebne już do prowadzenia badań geologicznych i pracy nad projektem. Poza mapą geodezyjną do celów projektowych, ważne będzie tyczenie obiektów, kontrolowanie robót pod względem zgodności z planami oraz dokonanie inwentaryzacji powykonawczej, nieodzownej dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Kontakt

lokalizacja Siedziba firmy
81-173 Gdynia,
Benisławskiego 17c/8

lokalizacja Biuro
81-188 Gdynia
Unruga 36/11

telefon Telefon: 502 043 109
E-mail: jciszelski@wp.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ofertę i kontaktu
telefonicznego bądź drogą mailową. Chętnie udzielimy
odpowiedzi na postawione pytania.

Formularz kontaktowy