Strona główna / Blog / W jakich sytuacjach wykonuje się wznowienie znaków granicznych?

Znak graniczny działki, czyli charakterystyczny prostopadłościenny kawałek kamienia o podstawie kwadratu z narysowanym krzyżykiem służy wskazania własności działek.  Są one ustawiane przy każdym punkcie załamania granicy, ich ilość zależy zatem od kształtu działki. Istnieją sytuacje, kiedy z jakichś powodów ustalone granice ulegają zatarciu. W jaki sposób wznowić punkty graniczne działki?

Czy można samemu wyznaczyć punkty graniczne działki?

Uprawnieni geodeci celem wyznaczenia punktów granicznych wykonują w terenie geodezyjne pomiary sytuacyjne na podstawie uzyskanych danych i dokumentów ze starostwa odpowiedniego dla położenia danej nieruchomości. Warto pamiętać, że nikt poza geodetą nie ma prawa do przemieszczenia znaków granicznych. W świetle bowiem obowiązujących przepisów właściciel działki ani nikt inny  nie może dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie czy przemieszczenie, a o takim incydencie powiadomić właściwego starostę.

Kiedy można wznowić znaki graniczne?

Znaki graniczne mogą być wznowione jeśli doszło do przesunięcia czy też zatarcia istniejącej granicy prawnej nieruchomości. Do przeprowadzenia procedury konieczne jest zatem posiadanie istniejącej dokumentacji geodezyjnej. Wybrany geodeta odtwarza rozmieszczenie punktów granicznych na podstawie dokumentacji, która przechowywana jest w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK). Geodeta po uzyskaniu dostępu do dokumentacji i map wyznacza termin wznowienia znaków granicznych i dopilnowując by na co najmniej 7 dni przed planowanymi pracami terenowymi zainteresowane strony, były poinformowane o tym fakcie. Z przebiegu prac terenowych należy spisać protokół wznowienia znaków granicznych, na którym podpisuje się geodeta oraz obecne przy czynnościach strony. W następnej kolejności geodeta sporządza operat geodezyjny, który zostaje z powrotem przekazany do  wspomnianego wyżej miejscowego wydziału ODGiK.

Kontakt

lokalizacja Siedziba firmy
81-173 Gdynia,
Benisławskiego 17c/8

lokalizacja Biuro
81-188 Gdynia
Unruga 36/11

telefon Telefon: 502 043 109
E-mail: jciszelski@wp.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ofertę i kontaktu
telefonicznego bądź drogą mailową. Chętnie udzielimy
odpowiedzi na postawione pytania.

Formularz kontaktowy