Strona główna / Poradnik / Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych
Oferta - Geonet

Geodezyjna obsługa budowy – wyznaczenie obiektów budowlanych

Kompleksowo prowadzimy prace związane z przygotowaniem oraz realizacją projektu na „gruncie”. Wytyczanie obiektów budowlanych to jedno z podstawowych zadań, z jakim wiąże się geodezyjna obsługa budowy. Polega ono na wyznaczeniu w terenie osi konstrukcyjnych każdego elementu projektowanej budowli, zgodnie z mapą do celów projektowych. Nowoczesny sprzęt zapewnia wysoką dokładność wyznaczanych elementów. Wyznaczenie domów jednorodzinnych, wielorodzinnych i bardziej skomplikowanych projektów wiąże się również z wcześniejszym przygotowaniem i dokładnym sprawdzeniem miar podanych przez projektanta, tak aby odległości od granic nie przekraczały tych, na które pozwala na prawo lub plan zagospodarowania działki.

Co wchodzi w zakres geodezyjnej obsługi budowy?

Geodezyjna obsługa budowy powinna rozpocząć się od wstępnej weryfikacji założeń projektowych. Ponadto specjalista zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności i ważności dokumentacji budowlanej. Oczywiście do jego zadań należy również – jak już wcześniej wspomnieliśmy – przeprowadzenie precyzyjnych pomiarów terenu oraz wytyczenie znajdujących się na nim obiektów.

Tego typu usługi powinny charakteryzować się najwyższą jakością i dokładnością. Nasi pracownicy odpowiedzialni są za nadzorowanie każdego etapu inwestycji i sporządzenie kompletnej dokumentacji geodezyjnej. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości z projektem jest on także zobowiązany do naniesienia wszelkich koniecznych poprawek.

W zakres geodezyjnej obsługi inwestycji wchodzi również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Tego typu działania przeprowadza się po zakończeniu prac budowlanych.

Kontakt

lokalizacja Siedziba firmy
81-173 Gdynia,
Benisławskiego 17c/8
lokalizacja Biuro
81-188 Gdynia
Unruga 36/11
telefon Telefon: 502 043 109
E-mail: jciszelski@wp.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ofertę i kontaktu
telefonicznego bądź drogą mailową. Chętnie udzielimy
odpowiedzi na postawione pytania.

Formularz kontaktowy